เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 522VP1002 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน)
รหัส: 522VP1002
ชื่อคอร์ส: การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน)
ผู้สอน: อ.หนึ่ง
ราคา: 300 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 10 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน) ตอนที่ 1
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน) ตอนที่ 2
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน) ตอนที่ 3
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน) ตอนที่ 4
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน) ตอนที่ 5
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน) ตอนที่ 6
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน) ตอนที่ 7
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน) ตอนที่ 8
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน) ตอนที่ 9
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน) ตอนที่ 10

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 โดย บริษัท กรีนเน็ท จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599