เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 980SL1000 SAT READING BASIC
รหัส: 980SL1000
ชื่อคอร์ส: SAT READING BASIC
ผู้สอน: อ.ฮ้วง
ราคา: 8500 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 20 ชั่วโมง เรียนได้ 3 เดือน

 


SAT READING BASIC


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 1
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 2
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 3
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 4
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 5
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 6
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 7
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 8
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 9
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 10
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 11
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 12
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 13
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 14
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 15
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 16
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 17
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 18
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 19
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 20
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 21
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 22
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 23
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 24
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 25
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 26
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 27
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 28
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 29
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 30
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 31
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 32
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 33
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 34
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 35
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 36
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 37
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 38
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 39
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 40
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 41
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 42
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 43
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 44
 • SAT READING BASIC ตอนที่ 45

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599