เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 000TS0001 หลักการ เรียนอย่างไร
รหัส: 000TS0001
ชื่อคอร์ส: หลักการ เรียนอย่างไร
ผู้สอน: อ.สตางค์
ราคา: 500 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 5 ชั่วโมง เรียนได้ภายใน 30 วัน

** ตำราเป็นแบบ PDF ไม่มีรูปเล่ม **


The Principles of How to Studyหลักการ เรียนอย่างไรเนื้อหาสรุปหลักการ ,ทฤษฎี ,งานวิจัยและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับร่างกายความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อให้เข้าใจวิธีการเรียนรู้และการจัดการกับพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์สามารถนำเทคนิคต่างๆมาปรับใช้กับตนเอง ในแบบที่เข้าใจได้ง่ายๆ เห็นภาพรวมไม่มีศัพท์ทางวิชาการต้องจดจำ และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หรือชีววิทยามาก่อนเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการจะค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้และศึกษาวิชาต่างๆในชีวิตประจำวันและในอนาคต ให้การเรียนและการทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
  • หลัการเรียนอย่างไร ตอนที่ 1
  • หลัการเรียนอย่างไร ตอนที่ 2
  • หลัการเรียนอย่างไร ตอนที่ 3
  • หลัการเรียนอย่างไร ตอนที่ 4
  • หลัการเรียนอย่างไร ตอนที่ 5
  • หลัการเรียนอย่างไร ตอนที่ 6
  • หลัการเรียนอย่างไร ตอนที่ 7
  • หลัการเรียนอย่างไร ตอนที่ 8
  • หลัการเรียนอย่างไร ตอนที่ 9
  • หลัการเรียนอย่างไร ตอนที่ 10

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599