เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 751MR1001-1008 รวมเนื้อหา 751MR1001-751MR1008
รหัส: 751MR1001-1008
ชื่อคอร์ส: รวมเนื้อหา 751MR1001-751MR1008
ผู้สอน: อ.หมง
ราคา: 1850 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 35 ชั่วโมง

ราคาปกติ 2,600 ลดเหลือ 1,850 บาท

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • ความเร็วสัมพัทธ์,แนวดิ่งเสรี,โพรเจคไทล์,การระเบิดมวล ตอนที่ 1
 • ความเร็วสัมพัทธ์,แนวดิ่งเสรี,โพรเจคไทล์,การระเบิดมวล ตอนที่ 2
 • ความเร็วสัมพัทธ์,แนวดิ่งเสรี,โพรเจคไทล์,การระเบิดมวล ตอนที่ 3
 • ความเร็วสัมพัทธ์,แนวดิ่งเสรี,โพรเจคไทล์,การระเบิดมวล ตอนที่ 4
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 1
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 2
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 3
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 4
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 5
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 6
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 7
 • สมดุลกล ตอนที่ 1
 • สมดุลกล ตอนที่ 2
 • สมดุลกล ตอนที่ 3
 • โมเมนตัม ตอนที่ 1
 • โมเมนตัม ตอนที่ 2
 • โมเมนตัม ตอนที่ 3
 • ของเหลว ตอนที่ 1
 • ของเหลว ตอนที่ 2
 • ของเหลว ตอนที่ 3
 • ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 1
 • ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 2
 • ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 3
 • ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 4
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 1
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 2
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 3
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 4
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 5
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 6
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 7
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 8
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 9
 • แสง กระจก และ เลนส์ ตอนที่ 1
 • แสง กระจก และ เลนส์ ตอนที่ 2
 • แสง กระจก และ เลนส์ ตอนที่ 3

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 โดย บริษัท กรีนเน็ท จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599