เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส BUFFTHSOJP30D Buffet ภาษาไทย สังคม ภาษาญี่ปุ่น เรียนได้ 30 วัน
รหัส: BUFFTHSOJP30D
ชื่อคอร์ส: Buffet ภาษาไทย สังคม ภาษาญี่ปุ่น เรียนได้ 30 วัน
ผู้สอน: บุฟเฟ่ต์
ราคา: 899 บาท
หมายเหตุ: ** คอร์ส บุฟเฟ่ต์ ไม่มีตำราเรียนส่งให้ทางไปรษณีย์ มีเฉพาะเปิดอ่านทางเว็บเท่านั้น **

วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 111 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 1
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 2
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 3
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 4
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 5
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 6
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 7
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 8
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 9
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 10
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 11
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 12
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 ตอนที่ 13
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 1
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 2
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 3
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 4
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 5
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 6
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 7
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 8
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 9
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 10
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 11
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 12
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 13
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 14
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 15
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 16
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 17
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 18
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 19
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 20
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 21
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 ตอนที่ 1
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 ตอนที่ 2
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 ตอนที่ 3
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 ตอนที่ 4
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 ตอนที่ 5
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 ตอนที่ 6
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 ตอนที่ 7
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 ตอนที่ 8
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 ตอนที่ 9
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 1
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 2
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 3
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 4
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 5
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 6
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 7
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 8
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 9
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 10
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 11
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 12
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 13
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 14
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 15
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 16
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 17
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 18
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 19
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 20
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 21
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 22
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ตอนที่ 1
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ตอนที่ 2
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ตอนที่ 3
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ตอนที่ 4
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ตอนที่ 5
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ตอนที่ 6
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ตอนที่ 7
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ตอนที่ 8
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ตอนที่ 9
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 ตอนที่ 10
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 1
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 2
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 3
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 4
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 5
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 6
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 7
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 8
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 9
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 10
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 11
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 12
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 13
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 14
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 15
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 16
 • ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 17
 • ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 ตอนที่ 10
 • การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • การเขียน
 • ความคิดและการแสดงออก
 • ไตรภูมิพระร่วง, สามก๊ก
 • คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์ สงเคราะห์โคลนติดล้อ
 • พระครูวัดฉลอง, ราตรี, เสนาะฉันท์, กวินทรปณิธาน, สวรรค์ชั้นกวี
 • ขุนช้างขุนแผน, สามัคคีเภทคำฉันท์
 • กาพย์เห่เรือ
 • พระบรมราโชวาท
 • ธรรมาธรรมะสงคราม
 • อิเหนา
 • ธรรมชาติของภาษา
 • ลักษณะคำไทยแท้และภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ตอนที่ 1
 • ลักษณะคำไทยแท้และภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ตอนที่ 2
 • เสียงและอักษรไทย
 • ราชาศัพท์
 • ประโยค
 • การสะกดและการอ่านออกเสียง
 • คำและความหมาย
 • ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวน
 • ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
 • การสร้างคำ ตอนที่ 1
 • การสร้างคำ ตอนที่ 2
 • ลิลิตตะเลงพ่าย
 • นิราศพระบาท
 • นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ + มอม
 • นิทานเวตาล
 • Welcome Japanese Part 1 ตอนที่ 1
 • Welcome Japanese Part 1 ตอนที่ 2
 • Welcome Japanese Part 1 ตอนที่ 3
 • Welcome Japanese Part 1 ตอนที่ 4
 • Welcome Japanese Part 1 ตอนที่ 5
 • Welcome Japanese Part 1 ตอนที่ 6
 • Welcome Japanese Part 1 ตอนที่ 7
 • Welcome Japanese Part 1 ตอนที่ 8
 • Welcome Japanese Part 1 ตอนที่ 9
 • Welcome Japanese Part 1 ตอนที่ 10
 • Welcome Japanese Part 2 ตอนที่ 1
 • Welcome Japanese Part 2 ตอนที่ 2
 • Welcome Japanese Part 2 ตอนที่ 3
 • Welcome Japanese Part 2 ตอนที่ 4
 • Welcome Japanese Part 2 ตอนที่ 5
 • Welcome Japanese Part 2 ตอนที่ 6
 • Welcome Japanese Part 2 ตอนที่ 7
 • Welcome Japanese Part 2 ตอนที่ 8
 • Welcome Japanese Part 2 ตอนที่ 9
 • Welcome Japanese Part 2 ตอนที่ 10
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
 • ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 • ศาสนาพุทธ
 • ศาสนาคริสต์+อิสลาม+ความสอดคล้อง
 • แบบฝึกหัดศาสนา ตอนที่ 1
 • แบบฝึกหัดศาสนา ตอนที่ 2
 • แบบฝึกหัดศาสนา ตอนที่ 3
 • มนุษย์กับสังคม
 • วัฒนธรรม
 • โครงสร้างทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม
 • สังคมไทย
 • การเปลี่ยนแปลงและปัญหาสังคมไทย
 • แบบฝึกหัดสังคมและวัฒนธรรม
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ
 • ระบบการเมือง การปกครอง
 • วิวัฒนาการการเมืองไทย
 • การเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน
 • แบบฝึกหัดการเมืองการปกครอง

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599