เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส BUFFPHYS30D Buffet ฟิสิกส์ เรียนได้ 30 วัน
รหัส: BUFFPHYS30D
ชื่อคอร์ส: Buffet ฟิสิกส์ เรียนได้ 30 วัน
ผู้สอน: บุฟเฟ่ต์
ราคา: 1299 บาท
หมายเหตุ: ** คอร์ส บุฟเฟ่ต์ ไม่มีตำราเรียนส่งให้ทางไปรษณีย์ มีเฉพาะเปิดอ่านทางเว็บเท่านั้น **

วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 246 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • บทนำ ฟิสิกส์ ตอนที่ 1
 • บทนำ ฟิสิกส์ ตอนที่ 2
 • บทนำ ฟิสิกส์ ตอนที่ 3
 • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 1
 • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 2
 • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 3
 • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 4
 • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 5
 • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 6
 • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 7
 • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 8
 • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1
 • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2
 • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 3
 • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 4
 • โปรเจคไตล์ ตอนที่ 1
 • โปรเจคไตล์ ตอนที่ 2
 • สมดุลกล ตอนที่ 1
 • สมดุลกล ตอนที่ 2
 • สมดุลกล ตอนที่ 3
 • สมดุลกล ตอนที่ 4
 • สมดุลกล ตอนที่ 5
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 1
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 2
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 3
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 4
 • โมเมนตัม ตอนที่ 1
 • โมเมนตัม ตอนที่ 2
 • โมเมนตัม ตอนที่ 3
 • โมเมนตัม ตอนที่ 4
 • โมเมนตัม ตอนที่ 5
 • ของแข็ง ตอนที่ 1
 • ของแข็ง ตอนที่ 2
 • ของเหลว ตอนที่ 1
 • ของเหลว ตอนที่ 2
 • ของเหลว ตอนที่ 3
 • ของเหลว ตอนที่ 4
 • ของเหลว ตอนที่ 5
 • ของเหลว ตอนที่ 6
 • ของเหลว ตอนที่ 7
 • ของเหลว ตอนที่ 8
 • ความร้อนและแก๊ส ตอนที่ 1
 • ความร้อนและแก๊ส ตอนที่ 2
 • ความร้อนและแก๊ส ตอนที่ 3
 • ความร้อนและแก๊ส ตอนที่ 4
 • ความร้อนและแก๊ส ตอนที่ 5
 • ความร้อนและแก๊ส ตอนที่ 6
 • ความร้อนและแก๊ส ตอนที่ 7
 • คลื่น ตอนที่ 1
 • คลื่น ตอนที่ 2
 • คลื่น ตอนที่ 3
 • คลื่น ตอนที่ 4
 • เสียง ตอนที่ 1
 • เสียง ตอนที่ 2
 • เสียง ตอนที่ 3
 • เสียง ตอนที่ 4
 • เสียง ตอนที่ 5
 • เสียง ตอนที่ 6
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 1
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 2
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 3
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 4
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 5
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 6
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 7
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 8
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 9
 • ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 1
 • ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 2
 • ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 3
 • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 1
 • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 2
 • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 3
 • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 4
 • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 5
 • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 6
 • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 7
 • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 1
 • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 2
 • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 3
 • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 4
 • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 5
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 1
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 2
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 3
 • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1
 • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2
 • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 3
 • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 4
 • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 5
 • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 6
 • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 7
 • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 8
 • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 9
 • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ตอนที่ 1
 • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ตอนที่ 2
 • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ตอนที่ 3
 • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ตอนที่ 4
 • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ตอนที่ 5
 • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ตอนที่ 6
 • สมดุลกล ตอนที่ 1
 • สมดุลกล ตอนที่ 2
 • สมดุลกล ตอนที่ 3
 • สมดุลกล ตอนที่ 4
 • สมดุลกล ตอนที่ 5
 • สมดุลกล ตอนที่ 6
 • สมดุลกล ตอนที่ 7
 • สมดุลกล ตอนที่ 8
 • สมดุลกล ตอนที่ 9
 • สมดุลกล ตอนที่ 10
 • โมเมนตัม ตอนที่ 1
 • โมเมนตัม ตอนที่ 2
 • โมเมนตัม ตอนที่ 3
 • โมเมนตัม ตอนที่ 4
 • โมเมนตัม ตอนที่ 5
 • โมเมนตัม ตอนที่ 6
 • โมเมนตัม ตอนที่ 7
 • โมเมนตัม ตอนที่ 8
 • การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 1
 • การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 2
 • การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 3
 • การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 4
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 1
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 2
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 3
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 4
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 5
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 6
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 7
 • ของแข็ง ตอนที่ 1
 • ของแข็ง ตอนที่ 2
 • ของแข็ง ตอนที่ 3
 • ของแข็ง ตอนที่ 4
 • ของเหลว ตอนที่ 1
 • ของเหลว ตอนที่ 2
 • ของเหลว ตอนที่ 3
 • ของเหลว ตอนที่ 4
 • ของเหลว ตอนที่ 5
 • ของเหลว ตอนที่ 6
 • ของเหลว ตอนที่ 7
 • ของเหลว ตอนที่ 8
 • ความร้อน ตอนที่ 1
 • ความร้อน ตอนที่ 2
 • ความร้อน ตอนที่ 3
 • ความร้อน ตอนที่ 4
 • ความร้อน ตอนที่ 5
 • แก๊ส ตอนที่ 1
 • แก๊ส ตอนที่ 2
 • แก๊ส ตอนที่ 3
 • แก๊ส ตอนที่ 4
 • แก๊ส ตอนที่ 5
 • แสง ตอนที่ 1
 • แสง ตอนที่ 2
 • แสง ตอนที่ 3
 • แสง ตอนที่ 4
 • แสง ตอนที่ 5
 • แสง ตอนที่ 6
 • เสียง ตอนที่ 1
 • เสียง ตอนที่ 2
 • เสียง ตอนที่ 3
 • เสียง ตอนที่ 4
 • เสียง ตอนที่ 5
 • เสียง ตอนที่ 6
 • คลื่น ตอนที่ 1
 • คลื่น ตอนที่ 2
 • คลื่น ตอนที่ 3
 • คลื่น ตอนที่ 4
 • คลื่น ตอนที่ 5
 • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 1
 • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 2
 • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 3
 • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 4
 • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 5
 • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 6
 • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 7
 • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 8
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 1
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 2
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 3
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 4
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 5
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 6
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 7
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 8
 • ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 1
 • ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 2
 • ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 3
 • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 1
 • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 2
 • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 3
 • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 4
 • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 5
 • อะตอม ตอนที่ 1
 • อะตอม ตอนที่ 2
 • อะตอม ตอนที่ 3
 • อะตอม ตอนที่ 4
 • อะตอม ตอนที่ 5
 • อะตอม ตอนที่ 6
 • สมดุลกล ตอนที่ 1
 • สมดุลกล ตอนที่ 2
 • สมดุลกล ตอนที่ 3
 • สมดุลกล ตอนที่ 4
 • สมดุลกล ตอนที่ 5
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 1
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 2
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 3
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 4
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 5
 • โมเมนตัมและการชน ตอนที่ 1
 • โมเมนตัมและการชน ตอนที่ 2
 • โมเมนตัมและการชน ตอนที่ 3
 • โมเมนตัมและการชน ตอนที่ 4
 • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 1
 • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 2
 • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 3
 • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 4
 • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 5
 • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 6
 • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 7
 • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 8
 • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 9
 • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 10
 • เสียงและการได้ยิน ตอนที่ 1
 • เสียงและการได้ยิน ตอนที่ 2
 • เสียงและการได้ยิน ตอนที่ 3
 • เสียงและการได้ยิน ตอนที่ 4
 • เสียงและการได้ยิน ตอนที่ 5
 • เสียงและการได้ยิน ตอนที่ 6
 • ปรากฏการณ์คลื่น ตอนที่ 1
 • ปรากฏการณ์คลื่น ตอนที่ 2
 • ปรากฏการณ์คลื่น ตอนที่ 3
 • ปรากฏการณ์คลื่น ตอนที่ 4
 • ปรากฏการณ์คลื่น ตอนที่ 5
 • ปรากฏการณ์คลื่น ตอนที่ 6
 • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 1
 • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 2
 • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 3
 • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 4
 • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 5
 • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 6
 • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 7
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 1
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 2
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 3
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 4
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 5

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599