เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส BUFFPHYS30D Buffet ฟิสิกส์ เรียนได้ 30 วัน
รหัส: BUFFPHYS30D
ชื่อคอร์ส: Buffet ฟิสิกส์ เรียนได้ 30 วัน
ผู้สอน: บุฟเฟ่ต์
ราคา: 1299 บาท
หมายเหตุ: ** คอร์ส บุฟเฟ่ต์ ไม่มีตำราเรียนส่งให้ทางไปรษณีย์ มีเฉพาะเปิดอ่านทางเว็บเท่านั้น **

วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 246 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
  • บทนำ ฟิสิกส์ ตอนที่ 1
  • บทนำ ฟิสิกส์ ตอนที่ 2
  • บทนำ ฟิสิกส์ ตอนที่ 3
  • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 1
  • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 2
  • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 3
  • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 4
  • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 5
  • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 6
  • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 7
  • การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 8
  • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1
  • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2
  • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 3
  • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 4
  • โปรเจคไตล์ ตอนที่ 1
  • โปรเจคไตล์ ตอนที่ 2
  • สมดุลกล ตอนที่ 1
  • สมดุลกล ตอนที่ 2
  • สมดุลกล ตอนที่ 3
  • สมดุลกล ตอนที่ 4
  • สมดุลกล ตอนที่ 5
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 1
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 2
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 3
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 4
  • โมเมนตัม ตอนที่ 1
  • โมเมนตัม ตอนที่ 2
  • โมเมนตัม ตอนที่ 3
  • โมเมนตัม ตอนที่ 4
  • โมเมนตัม ตอนที่ 5
  • ของแข็ง ตอนที่ 1
  • ของแข็ง ตอนที่ 2
  • ของเหลว ตอนที่ 1
  • ของเหลว ตอนที่ 2
  • ของเหลว ตอนที่ 3
  • ของเหลว ตอนที่ 4
  • ของเหลว ตอนที่ 5
  • ของเหลว ตอนที่ 6
  • ของเหลว ตอนที่ 7
  • ของเหลว ตอนที่ 8
  • ความร้อนและแก๊ส ตอนที่ 1
  • ความร้อนและแก๊ส ตอนที่ 2
  • ความร้อนและแก๊ส ตอนที่ 3
  • ความร้อนและแก๊ส ตอนที่ 4
  • ความร้อนและแก๊ส ตอนที่ 5
  • ความร้อนและแก๊ส ตอนที่ 6
  • ความร้อนและแก๊ส ตอนที่ 7
  • คลื่น ตอนที่ 1
  • คลื่น ตอนที่ 2
  • คลื่น ตอนที่ 3
  • คลื่น ตอนที่ 4
  • เสียง ตอนที่ 1
  • เสียง ตอนที่ 2
  • เสียง ตอนที่ 3
  • เสียง ตอนที่ 4
  • เสียง ตอนที่ 5
  • เสียง ตอนที่ 6
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 1
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 2
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 3
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 4
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 5
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 6
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 7
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 8
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 9
  • ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 1
  • ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 2
  • ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 3
  • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 1
  • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 2
  • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 3
  • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 4
  • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 5
  • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 6
  • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 7
  • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 1
  • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 2
  • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 3
  • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 4
  • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 5
  • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 1
  • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 2
  • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 3
  • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1
  • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2
  • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 3
  • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 4
  • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 5
  • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 6
  • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 7
  • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 8
  • มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 9
  • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ตอนที่ 1
  • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ตอนที่ 2
  • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ตอนที่ 3
  • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ตอนที่ 4
  • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ตอนที่ 5
  • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ตอนที่ 6
  • สมดุลกล ตอนที่ 1
  • สมดุลกล ตอนที่ 2
  • สมดุลกล ตอนที่ 3
  • สมดุลกล ตอนที่ 4
  • สมดุลกล ตอนที่ 5
  • สมดุลกล ตอนที่ 6
  • สมดุลกล ตอนที่ 7
  • สมดุลกล ตอนที่ 8
  • สมดุลกล ตอนที่ 9
  • สมดุลกล ตอนที่ 10
  • โมเมนตัม ตอนที่ 1
  • โมเมนตัม ตอนที่ 2
  • โมเมนตัม ตอนที่ 3
  • โมเมนตัม ตอนที่ 4
  • โมเมนตัม ตอนที่ 5
  • โมเมนตัม ตอนที่ 6
  • โมเมนตัม ตอนที่ 7
  • โมเมนตัม ตอนที่ 8
  • การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 1
  • การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 2
  • การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 3
  • การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 4
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 1
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 2
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 3
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 4
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 5
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 6
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 7
  • ของแข็ง ตอนที่ 1
  • ของแข็ง ตอนที่ 2
  • ของแข็ง ตอนที่ 3
  • ของแข็ง ตอนที่ 4
  • ของเหลว ตอนที่ 1
  • ของเหลว ตอนที่ 2
  • ของเหลว ตอนที่ 3
  • ของเหลว ตอนที่ 4
  • ของเหลว ตอนที่ 5
  • ของเหลว ตอนที่ 6
  • ของเหลว ตอนที่ 7
  • ของเหลว ตอนที่ 8
  • ความร้อน ตอนที่ 1
  • ความร้อน ตอนที่ 2
  • ความร้อน ตอนที่ 3
  • ความร้อน ตอนที่ 4
  • ความร้อน ตอนที่ 5
  • แก๊ส ตอนที่ 1
  • แก๊ส ตอนที่ 2
  • แก๊ส ตอนที่ 3
  • แก๊ส ตอนที่ 4
  • แก๊ส ตอนที่ 5
  • แสง ตอนที่ 1
  • แสง ตอนที่ 2
  • แสง ตอนที่ 3
  • แสง ตอนที่ 4
  • แสง ตอนที่ 5
  • แสง ตอนที่ 6
  • เสียง ตอนที่ 1
  • เสียง ตอนที่ 2
  • เสียง ตอนที่ 3
  • เสียง ตอนที่ 4
  • เสียง ตอนที่ 5
  • เสียง ตอนที่ 6
  • คลื่น ตอนที่ 1
  • คลื่น ตอนที่ 2
  • คลื่น ตอนที่ 3
  • คลื่น ตอนที่ 4
  • คลื่น ตอนที่ 5
  • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 1
  • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 2
  • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 3
  • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 4
  • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 5
  • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 6
  • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 7
  • ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 8
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 1
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 2
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 3
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 4
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 5
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 6
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 7
  • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 8
  • ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 1
  • ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 2
  • ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 3
  • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 1
  • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 2
  • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 3
  • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 4
  • แม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 5
  • อะตอม ตอนที่ 1
  • อะตอม ตอนที่ 2
  • อะตอม ตอนที่ 3
  • อะตอม ตอนที่ 4
  • อะตอม ตอนที่ 5
  • อะตอม ตอนที่ 6
  • สมดุลกล ตอนที่ 1
  • สมดุลกล ตอนที่ 2
  • สมดุลกล ตอนที่ 3
  • สมดุลกล ตอนที่ 4
  • สมดุลกล ตอนที่ 5
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 1
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 2
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 3
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 4
  • งานและพลังงาน ตอนที่ 5
  • โมเมนตัมและการชน ตอนที่ 1
  • โมเมนตัมและการชน ตอนที่ 2
  • โมเมนตัมและการชน ตอนที่ 3
  • โมเมนตัมและการชน ตอนที่ 4
  • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 1
  • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 2
  • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 3
  • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 4
  • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 5
  • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 6
  • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 7
  • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 8
  • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 9
  • แสงและการมองเห็น ตอนที่ 10
  • เสียงและการได้ยิน ตอนที่ 1
  • เสียงและการได้ยิน ตอนที่ 2
  • เสียงและการได้ยิน ตอนที่ 3
  • เสียงและการได้ยิน ตอนที่ 4
  • เสียงและการได้ยิน ตอนที่ 5
  • เสียงและการได้ยิน ตอนที่ 6
  • ปรากฏการณ์คลื่น ตอนที่ 1
  • ปรากฏการณ์คลื่น ตอนที่ 2
  • ปรากฏการณ์คลื่น ตอนที่ 3
  • ปรากฏการณ์คลื่น ตอนที่ 4
  • ปรากฏการณ์คลื่น ตอนที่ 5
  • ปรากฏการณ์คลื่น ตอนที่ 6
  • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 1
  • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 2
  • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 3
  • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 4
  • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 5
  • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 6
  • ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 7
  • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 1
  • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 2
  • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 3
  • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 4
  • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 5

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599