เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 999TS1000 ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์)
รหัส: 999TS1000
ชื่อคอร์ส: ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์)
ผู้สอน: อ.สตางค์
ราคา: 550 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์) ตอนที่ 1
 • ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์) ตอนที่ 2
 • ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์) ตอนที่ 3
 • ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์) ตอนที่ 4
 • ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์) ตอนที่ 5
 • ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์) ตอนที่ 6
 • ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์) ตอนที่ 7
 • ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์) ตอนที่ 8
 • ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์) ตอนที่ 9
 • ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์) ตอนที่ 10
 • ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์) ตอนที่ 11
 • ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์) ตอนที่ 12
 • ชีววิทยา พื้นฐาน ม.ปลาย (สายวิทย์) ตอนที่ 13

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599