เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 991SW1300 ความถนัดทางวิศวกรรม สมบัติเชิงกลของสาร
รหัส: 991SW1300
ชื่อคอร์ส: ความถนัดทางวิศวกรรม สมบัติเชิงกลของสาร
ผู้สอน: อ.เอก
ราคา: 633 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 13 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • สมบัติความยืดหยุ่น ตอนที่ 1
 • สมบัติความยืดหยุ่น ตอนที่ 2
 • ความดันแรงดัน ตอนที่ 1
 • ความดันแรงดัน ตอนที่ 2
 • แรงลอยตัว
 • การไหล ตอนที่ 1
 • การไหล ตอนที่ 2
 • ความร้อน ตอนที่ 1
 • ความร้อน ตอนที่ 2
 • สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 1
 • สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 2
 • ทฤษฏีจลน์ ตอนที่ 1
 • ทฤษฏีจลน์ ตอนที่ 2

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 โดย บริษัท กรีนเน็ท จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599