เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 991SW1100 ความถนัดทางวิศวกรรม กลศาสตร์
รหัส: 991SW1100
ชื่อคอร์ส: ความถนัดทางวิศวกรรม กลศาสตร์
ผู้สอน: อ.เอก
ราคา: 633 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 19 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 1
 • การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 2
 • การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 3
 • การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ ตอนที่ 1
 • การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ ตอนที่ 2
 • แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1
 • แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2
 • สมดุลกล ตอนที่ 1
 • สมดุลกล ตอนที่ 2
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 1
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 2
 • งานและพลังงาน ตอนที่ 3
 • โมเมนตัมและการชน ตอนที่ 1
 • โมเมนตัมและการชน ตอนที่ 2
 • โมเมนตัมและการชน ตอนที่ 3
 • การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 1
 • การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 2
 • การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 1
 • การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 2

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 โดย บริษัท กรีนเน็ท จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599