เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 526CM1001 ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี
รหัส: 526CM1001
ชื่อคอร์ส: ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี
ผู้สอน: อ.ยอด
ราคา: 300 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 7 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
  • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 1
  • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 2
  • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 3
  • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 4
  • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 5
  • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 6
  • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 7

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599