เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 426CM1001 โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์
รหัส: 426CM1001
ชื่อคอร์ส: โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์
ผู้สอน: อ.ยอด
ราคา: 600 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 13 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 1
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 2
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 3
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 4
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 5
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 6
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 7
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 8
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 9
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 10
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 11
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 12
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 13

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599