เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 416CM1001 พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ
รหัส: 416CM1001
ชื่อคอร์ส: พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ
ผู้สอน: อ.ยอด
ราคา: 300 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 9 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
  • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 1
  • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 2
  • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 3
  • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 4
  • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 5
  • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 6
  • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 7
  • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 8
  • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 9

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599